Igazgatóság

  Igazgató: Csótár András
  Általános igazgatóhelyettes: Losoncziné  Pölöskei Orsolya
  Szakmai igazgatóhelyettes: Dömötörfi Lívia
  Nevelési-oktatási igazgatóhelyettes: Kulcsárné Fullár Melinda
  Gyakorlatioktatás-vezető: Linhart Rita
  Műszaki vezető: Nagy Natália

Tanári kar

 Ács István
 Balázs József
 Barna Adrienn
 Bertalan Ákos
 Boda Gergely
 Bodnár Eszter
 Bóna Mária
 Burucs Tamás
 Busznyákné Kovács Mariann
 Csányi Zoltán
 Csiza Tünde
 Csótár András
 Dévényiné Licsauer Flóra
 Dormánné Varga Krisztina
 Dorner Brigitta
 Döbröntei Máté
 Dömötörfi Lívia
 Erős Árpád
 Farkasné Király Edit
 Fisli Barnabás
 Fodorné Németh Ildikó
 Gelencsér István
 Guzsván Zsuzsanna
 Gombos József
 Gombos Katalin
 Gosztonyi Klára
 Halmos Eszter
 Horváth Gábor
 Kalamár Anita
 Kardos Károly
 Kiss Éva
 Kocsisné Cser Rita
 Kohutics Marianna
 Korponainé Kristóf Gabriella
 Kovács Andrea
 Kovács Annamária
 Kovács József
 Kövi Bernadett
 Kriszt Mátyás
 Kulcsárné Fullár Melinda
 Kúti Csaba
 Linhart Rita
 Liszák János
 Losoncziné Pölöskei Orsolya
 Merta Erika
 Mikoláné Ács Beatrix
 Nagy Eszter
 Orczy Henriette
 Pályiné Merics Hajnalka
 Papp Ágota Éva
 Pusztainé Kovács Dóra
 Rába Réka
 Pintér István
 Ráczné Hencsei Katalin
 Réfi Oszkó Teréz
 Sárkány János
 Süslecz Krisztina
 Szabó Béla
 Szabó Ferenc
 Szabó István
 Szabó János
 Szabó Valéria
 Szücsné Rudolf Andrea
 Tihanyi Judit
 Tóth Béla
 Turiné Szalai Erika
 Vajda Csaba
 Varga Leventéné Csótár Ágnes
 Vitos Krisztina